top of page
Ventilation1.jpg

Thông gió tự nhiên-

vẫn chống ồn tới 40Db

SẢN PHẨM THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN XUẤT SẮC NHẤT THẾ GIỚI !

Cau tao Aluman

1

Thanh chống nước mưa

2

Thanh điều phối gió - chống bão mạnh

3

Lõi chống ồn

Cau tao Aluman

4

Màng lọc bụi mịn PM10 / chống côn trùng

5

Khe thông gió trong nhà

6

Nắp đậy trong nhà

Cau tao Aluman

CÓ THỂ BỐ TRÍ DỌC Ô CỬA

bottom of page