top of page
Video Channel Name

Video Channel Name

Cửa sổ mở hất Aluman

"NHIỀU MỨC LẤY GIÓ - PHÙ HỢP VỚI MỌI NHU CẦU"

Cửa sổ mở hất Aluman có khả năng chống mưa rất tốt đồng thời vẫn cho gió vào công trình. Với 4 chế độ lấy gió tươi, nó có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của từng cá nhân khác nhau trong từng không gian - mang lại tối đa tiện nghi.

bottom of page