top of page

CỬA MỞ HẤT

ĐA DỤNG NHẤT

 Aluman Cửa sổ
Cửa sổ aluman

Aluman cung cấp 2 hệ cửa sổ xịn nhất trong từng phân khúc

Và trong mỗi hệ là hàng loạt giải pháp đóng mở đi kèm: từ mở quay ngoài, quay lật trong, mở hất,.v....v.

DW50 HI  Aluman

Hệ cửa sổ không cầu cách nhiệt tốt nhất phân khúc với 3 lớp gioăng EPDM cùng lõi cách nhiệt chống cháy "made in germany" siêu vượt trội 

CÁC TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC

Lợi ích

- Great value, small footprint

- Triple layer of gaskets for maximum tightness

- Additional insulation core for maximum heat absortion among non thermal break systems

- Ease of fabrication

Opening Types

U Values

DW50 window non insulated has an U value of 6,72W/m2K. Meaning there is some different between outside and inside

DW50 window Uvalue  Aluman
 Aluman

Hệ cửa sổ siêu cách nhiệt với cầu cách nhiệt và lõi cách nhiệt sản xuất tại Đức cùng 3 lớp gioăng đa khoang sản xuất tại Đức 

CÁC TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC

Lợi ích

- Super insulation window system

- Best in class for maximum comfort

- Superior air and water tightness

- Ease of fabrication

Opening Types

U Values

DW70 window has an U value of 1,73W/m2K. Meaning the different between outside and inside can be up to 30 celcius degree

DW70 window Uvalue  Aluman
bottom of page